เลือกช่วงเวลาเช้าหรือบ่าย เพื่อดูรายละเอียดการใช้,ขอจองใช้หรือยกเลิกการจองห้องประชุม


ว่าง

เช้า-บ่าย จองแล้ว

ช่วงเช้าจองแล้ว

ช่วงบ่ายจองแล้ว

ห้องประชุม 1

« ตุลาคม , 2023 »
SMTWTFS
1 7
8 14
15 21
22 28
29

ห้องประชุม 2 (VDO Conferance)

« ตุลาคม , 2023 »
SMTWTFS
1 7
8 14
15 21
22 28
29

ห้องประชุม 3(ห้องงานแผน)

« ตุลาคม , 2023 »
SMTWTFS
1 7
8 14
15 21
22 28
29

ห้องประชุม 4(ห้อง สสอ.ห้วยราช)

« ตุลาคม , 2023 »
SMTWTFS
1 7
8 14
15 21
22 28
29