เลือกช่วงเวลาเช้าหรือบ่าย เพื่อดูรายละเอียดการใช้,ขอจองใช้หรือยกเลิกการจองห้องประชุม


ว่าง

เช้า-บ่าย จองแล้ว

ช่วงเช้าจองแล้ว

ช่วงบ่ายจองแล้ว

ห้องประชุม 1

« กันยายน , 2022 »
SMTWTFS
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27

ห้องประชุม 2 (VDO Conferance)

« กันยายน , 2022 »
SMTWTFS
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27

ห้องประชุม 3(ห้องงานแผน)

« กันยายน , 2022 »
SMTWTFS
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27

ห้องประชุม 4(ห้อง สสอ.ห้วยราช)

« กันยายน , 2022 »
SMTWTFS
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27