เลือกช่วงเวลาเช้าหรือบ่าย เพื่อดูรายละเอียดการใช้,ขอจองใช้หรือยกเลิกการจองห้องประชุม


ว่าง

เช้า-บ่าย จองแล้ว

ช่วงเช้าจองแล้ว

ช่วงบ่ายจองแล้ว

ห้องประชุม 1

« พฤศจิกายน , 2021 »
SMTWTFS
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28

ห้องประชุม 2 (VDO Conferance)

« พฤศจิกายน , 2021 »
SMTWTFS
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28

ห้องประชุม 3(ห้องงานแผน)

« พฤศจิกายน , 2021 »
SMTWTFS
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28

ห้องประชุม 4(ห้อง สสอ.ห้วยราช)

« พฤศจิกายน , 2021 »
SMTWTFS
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28